Otvaracie hodiny su len po dohode a je mozne sa objednat jedine telefonicky alebo mailom.Sme eshop a tovar zasielame postou.


Barnet s.r.o.
L. Novomeskeho 5
04001 Kosice
Slovakia
tel: 0905905949

email:
barniisk@gmail.com
ICO: 36207926
IC DPH: SK2020061857
barnet na facebookuZoom

sro zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Kosice I oddiel: Sro Vlozka c.: 12603/V